Søk

Siste nytt fra vårt distrikt:

Distrikt 27

Distrikt 27.                Styret 2023/2024

Distriktspresident:   
Karin Gabrielsen

Past president:      Solrun Vadstein Sætre
Visepresident: 
Distriktssekretær:  Marit Lind
Distriktskasserer:   Anna Driveklepp
DISO:                       Solrun Vadstein Sætre
Distriktsredaktør:  Erna Johnsen