Søk

Narkotikahund

2023

Narkotikahund prosjektet har vært aktivt i Inner Wheel Norge siden årsmøtene i distriktene i 1996.

På Landstreffet i 2023 ble tilskudd overrakt til hund nr. 19 og 20.

Mange Inner Wheel-klubber i Norge gir bidrag til innkjøp og opptrening av narkotikahunder for Toll- og avgiftsdirektoratet.

2019
Like før jul ( desember 2019) fikk Tollvesenet ved Svinesund overrakt kr 150 000.- av Inner Wheel Norges medlemmer. Pengene blir som vanlig benyttet til trening og opplæring av Tollvesenets hunder. Denne gangen var det labradoren «Ellinor» som var klar for videre trening. Dette er vår hund nummer 18 i kampen mot narkotika, og vi håper og tror at vårt bidrag utgjør en forskjell! Du kan lese mer om dette her: Penger til prosjektene

2018
På Rådsmøtet på Gardermoen 27.-28.01.2018 overleverte NIWR en sjekk på NOK 150 000 til Tollvesenet ved hundeinstruktør Lars Orning til anskaffelse av Narkotikahund nr 17 fra vår hånd.

Ikke dårlig – for en organisasjon som vår. Vår hund heter Tee og er p.t. under opplæring. Hunden Charlie med sin hundefører Nina demonstrerte hvordan de jobbet og våre to figuranter, ble begge «hektet» og Charlie fikk sin belønning.

Det første bildet viser visedistriktspresident Karin i D27, med distriktspresident Astrid som tilskuer, mens det andre bildet viser Rådspresidenten med RISO som tilskuer bli «hektet». Tredje bilde viser hundeinstruktør Lars Orning, hundefører Nina og hunden Charlie sammen med Rådspresidenten under overlevering av sjekken på NOK 150 000. ( se bildet)


Vi gjør en forskjell!

Liv Elin B. Lewin

Tidligere:
På Landsmøtet i Stavanger i september 2014 var det 14. gang vi overrakte en sjekk på 150 000 kroner til dette formålet. Representanten som mottok sjekken, understreket at Inner Wheels bidrag har stor betydning. Han sa at vårt engasjement føltes som en anerkjennelse av deres arbeid i kampen mot narkotika. Her sammen med rådspresident Helene M. Torkildsen ( se bildet)

Pr. 21.2.2016 har klubbene samlet inn 152 581,96 ved hjelp av bl.a. utlodninger og rosesalg. Inntektene ved salg av røde rosekort går også til dette prosjektet (Vedtak 10.19 – januar 2012.)

24.4.2016
RISO Grete H. Eriksen