Søk

Siste nytt fra vårt distrikt:

Julemøte i Ørsta Inner Wheel

Referat frå julemøtet 07.12.22   Sjølv om vi berre var 11 medlemmer som møtte til juleavslutninga, vart det eit kjekt møte, med mykje julesongar, akkompagnert av vår trufaste Berit Hatlestad

Les mer

Distrikt 27

Distrikt 27.                Styret 2023/2024

Distriktspresident:   
Karin Gabrielsen

Past president:      Solrun Vadstein Sætre
Visepresident: 
Distriktssekretær:  Marit Lind
Distriktskasserer:   Anna Driveklepp
DISO:                       Solrun Vadstein Sætre
Distriktsredaktør:  Erna Johnsen