Søk

Historie og bakgrunn

Inner Wheel er en av verdens største kvinneorganisasjoner med fokus på kvinner og barn. Vi er en upolitisk, uavhengig og ikke religiøs organisasjon. Vi er en del av den store Rotaryfamilien, og samarbeider og støtter noen av deres prosjekter.  Et Inner Wheel år løper fra 1. juli til 30. juni.

Pr. dato er Inner Wheel representert i 104 land med mer enn 108.000 medlemmer fordelt på 176 distrikt. Den første Inner Wheel-klubben ble startet i 1924 i Manchester i England.

Inner Wheels formål er:

  • å fremme sant vennskap
  • å oppmuntre til personlig hjelpsomhet og tjeneste
  • å utvikle internasjonal forståelse

 

Viktige begivenheter i Inner Wheel Norges historie:

 

 

Hvem kan bli medlem?
Alle kvinner over 18 år som går inn for Inner Wheels formål kan bli medlem etter invitasjon fra en Inner Wheel klubb.

Hva får jeg som medlem?

  • Du får mulighet til å få venner og nye nettverk i klubben din, samt oppleve samhørighet med IW-medlemmer i andre klubber, både i Norge og resten av verden.
  • Du får mulighet til å få større innsikt og bredere utsyn gjennom foredrag, kulturelle opplevelser og bedriftsbesøk etc.
  • Du får mulighet til å delta i ulike sosiale hjelpeprosjekter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hva skal jeg yte som medlem

  • Delta på våre månedlige møter
  • Delta i det organisatoriske arbeid, og tar verv etter tur.
  • Bidra med din kunnskap, erfaring og relasjoner i klubbarbeidet.

Du finner oss også på Facebook .

International Inner Wheel er medlem av FNs gruppe for Non-Governmental Organizations.

Med Rotarybevegelsens idealer og prinsipper som forbilde ble den første Inner Wheel klubben stiftet 10. januar 1924 i Manchester, UK. Margarette Golding var president og Mabel Nixon var sekretær.
I 1934 ble Association of Inner Wheel Clubs in Great Britain and Ireland dannet.
I 1947 ble navnet forandret til Association of Inner Wheel Clubs.
I 1962 ble de øvrige IW-land invitert til å sende egne representanter til Associations konferanser.
1. juli 1967 ble International Inner Wheel etablert.
15. mars 1935 ble Bergen Inner Wheel chartret som den første klubb i Europa utenfor
Storbritannia.
Pr. dato er Inner Wheel representert i mer enn 104 land med mer enn
108.614 medlemmer i 176 distrikter med 3.979 klubber.
Internasjonal Inner Wheel dag er 10. januar.

International Inner Wheel ledes av et råd med en internasjonal president og representanter fra 16 land.

Inner Wheels farger er blått og gult. Organisasjonen har Inner Wheel-hjulet som emblem.