Søk

Organisasjonen

Norsk Inner Wheel Råd
Inner Wheel Norges øverste styre er Norsk Inner Wheel Råd (NIWR) med rådspresidenten som høyeste myndighet.

For perioden 2022 – 2024 er Cecilie Hexeberg D-31, rådets president og Norges nasjonalrepresentant.

Klikk på lenken så kan du lese mer om Norsk Inner Wheel Råd
https://www.innerwheel-norge.org/organisasjon/norsk-inner-wheel-rad

4 distrikt i Norge
Hvert av de fire distriktene har eget styre med valgt distriktspresident. Distriktsamlingens årsmøte holdes hver vår, gjerne i nærheten av distriktspresidentens hjemsted.

Distriktene er delt geografisk fra innland og kyst, og dekker landet fra nord til sør:

Se også: Distrikter og klubber

Distrikt 27 strekker seg fra Tromsø i nord til Volda i vest.
Distrikt 28 dekker området på Sørvestlandet mellom Florø og Egersund.
Distrikt 29 dekker område Farsund og Holmestrand.
Distrikt 31 dekker området fra Lillehammer og sørover, via Oslo og rundt Oslofjorden på begge sider.

Klubbene
Klubbmøter holdes regelmessig én gang i måneden. Inner Wheel-medlemmer kan besøke andre klubber i inn- og utland.
En vesentlig del av klubbenes program er interessante og varierte foredrag. Tyngdepunktet ligger på å skape vennskap og forståelse, nasjonalt og internasjonalt, mennesker imellom.

Prinsesse Astrid, Fru Ferner er Inner Wheel Norges høye beskytter.

Inner Wheel Norge er og har vært engasjert i en rekke nasjonale og internasjonale hjelpeprosjekter.

Nasjonalt støtter vi nå blant annet:

  • Narkotikahund, kontonr. 1080.18.39741
  • Dorcas Hus, Dr. Mukwege hospital,  kontonr. 1080.18.53655
  • Ukraina, hjelpefond – til IIW, kontonr. 1080.48.30478

 

INTERNATIONAL INNER WHEEL CONVENTION

Convention arrangeres med tre års mellomrom i et av medlemslandene hvor alle medlemmer kan møtes fritt. Stemmeberettigede delegater fra alle medlemsland møtes for å stemme over forslag til endring i vår Constitution. Alle medlemmer kan reise og delta på Convention uten å være delegat. Det er en flott mulighet til å møte Inner Wheel medlemmer fra hele verden og på den måten å oppleve og forstå bedre at vi er medlem av en internasjonal organisasjon. Convention har tidligere vært arrangert på følgende steder:

1. Convention 1970 Haag, Nederland

2. Convention 1973 København, Danmark

3. Convention 1976 Sydney, Australia

4. Convention 1979 Brighton, England

5. Convention 1982 Paris, Frankrike

6. Convention 1985 Orlando, Florida, USA

7. Convention 1988 Stavanger, Norge

8. Convention 1991 Haag, Nederland

9. Convention 1993 Sydney, Australia

10. Convention1997 Berlin, Tyskland

11. Convention 2000 Stockholm, Sverige

12. Convention 2003 Firenze, Italia

13. Convention 2006 Christchurch, New Zealand

14. Convention 2009 Kota Kinabalu, Malaysia

15. Convention 2012 Istanbul, Tyrkia

16. Convention 2015 København, Danmark

17. Convention 2018  Melbourne, Australia

18. Convention 2021 Jaipur, India ble arrangert digitalt pga. Covid19.

19. Convention 2024 Manchester, England 

 

 

CONVENTION MINNER FRA 1988 I STAVANGER
( Dette er ment som en liten minnebok, siden det var Inner Wheel Norge som sto bak arrangementet)
Ragnhild Øglænd fra Sandnes Inner Wheel var vår første IIW president 1984-85. Hun dro til Convention i Orlando i 1985 med forslag om at Stavanger skulle arrangere neste Convention. Hun hadde på forhånd hatt samtaler med klubbene i distriktet rundt Sandnes og Stavanger og de var positive til det. Kommunen med Ordføreren i spissen var veldig positiv og hun hadde et godt materiale med seg som viste hva byen og distriktet kunne tilby. Stavanger ble valgt og Ragnhild Øglænd kom hjem som utpekt Convention Chairman. Foran denne komiteen skulle det ligge 3 år med hardt arbeid, men som skulle gi suksess. Komiteen besto av 11 medlemmer fra de forskjellige klubbene rundt Sandes og Stavanger, dette gav muligheter til å møtes ofte uten store reisekostnader. Vi hadde et eget kontor utrustet av medlemmene selv. Det var ikke midler til å bruke verken på reisegodtgjørelse eller teknisk inventar, men kvinner har ofte en egen evne til å vite hvordan det er mulig å få til ting uten at det koster. På dette kontoret ble det jobbet nesten daglig i tre år, Ragnhild Øglænd og hennes sekretær som var Jutta Rossavik. Undertegnede hadde ansvar for pengene og det ble litt av en jobb da påmeldingene begynte å strømme på. Dette var i dataalderens spede begynnelse og jeg hadde etter hvert lånt en kjempestor datamaskin til å føre regnskap på. Vi hadde et samarbeid med Stavanger Forum som hadde det tekniske ansvaret for konferansen når det gjaldt de store hallene hvor alle plenumsmøtene skulle foregå med sitteplass til alle samtidig. Vi hadde forhandlet fram en felles pris på hotellene i området, Kr. 210 pr natt pr person med frokost, dette var meget rimelig og gav nok ekstra antall påmeldinger. Det var Stavanger Forum som hadde ansvaret med  fordelingen på hotell.

Underveis hadde vi besøk av IIW president Doris Brown og innkommende IIW president Minna Kapur som skulle se at fremdriften var god og at alt gikk rett for seg, etter det besøket fikk vi litt penger til drift fram mot selve Convention. Året etter kom Dora Bailey som var IIW president 1987-1988 og skulle lede Convention I Stavanger, da følte vi at det begynte å nærme seg. Da påmeldingsfristen var gått ut var 2 700  Inner Wheelere og medfølgende Rotarianere fra 37 land påmeldt. Etter en meget hektisk innspurt hvor våre egne frivillige Inner Wheel damer fra alle klubber rundt i distriktet hadde bidratt sterkt i komiteene, falt mange brikker på plass.

Så fredag13. mai åpnet Convention i strålende sol. Stivpyntete damer satt på podiet med flotte hatter og vi i komiteen hadde sommerfugler i magen, nå var det for sent å endre på noe, vi krysset fingrene og håpet på det beste. Tre års hardt arbeid ble kronet med hell. Åpningen gikk fint, Business sessions gikk bra, stemmegivningen gikk også bra (og det er ingen spøk i Inner Wheel sammenheng). Vi pustet lettet ut til neste store prøve, Home Hospitality hvor alle 2700 deltagere skulle til et privat hjem eller en mottagelse, fraktes til og fra med buss. Grethe Johnsen og Aase Wiig Hansen hadde gjort en formidabel jobb, alle var strålende fornøy bortsett fra en busslast med franske damer som kom til en vert som ikke kunne fransk!! Siden jeg hadde ansvar for at alle hadde betalt det de skulle, husker jeg godt at jeg hadde problemer med noen afrikanske damer som ikke hadde betalt for opphold og hotell, de måtte nemlig selge medtatte varer før de kunne gjøre opp for seg. I deres land var det ikke mulig å føre penger ut på vanlig måte. Det satte ting i perspektiv.

Den store underholdningskvelden ble også et godt minne hvor et av innslagene skulle være en presentasjon av norske bunader, det ble ett kjempe 17 mai tog som vandret over scenen til konferansierens store forbauselse. Været var strålende hele tiden, alle koste seg og det økonomiske resultatet ble veldig godt. Jeg har møtt mange deltagere fra mange land i ettertid og deres kommentar var: Stavanger, The Sunshine Convention.

Hilsen fra Gunn Sembsmoen