Søk

Representanter fra Norge er med på Zoom møte i IIW

Internasjonal Inner Wheel arrangerte Zoom møte for representanter fra alle Inner Wheel land. Det ble mye informasjon fra IIW-redaktør, IIW-kasserer, IIW leder i lovkomiteen og past IIW president. 

Det er mye som skjer nå – i forkant av Convention i Manchester 2024.  Har du meldt deg på ?