Søk

Styret i Kolsås IWK har laget møte-oversikt for desember 2022 og 1. halvår 2023

Kolsås IWK. Styremøte-desember-2022
Kolsås IWK. Styremøte-desember-2022
Kolsås IWK. Styremøte-desember 2022

PROGRAM

14. desember, Julelunsj med følge på Værtshuset Bærum Verk

  4. januar, foredrag av Ikhlaque Chan, Kolsås Seniorsenter

  1. februar, valgmøte og foredrag om Brannvern og brannforebygging, Are Karlsen, 

      Kolsås Seniorsenter

  1. mars, foredrag «Hvorfor vi så ofte misforstår verden», Thorgeir Kolshus, 

      Kolsås Seniorsenter

12. april, foredrag, Anne Jorunn Kydland, Kolsås Seniorsenter

  3. mai, foredrag, Arne Bjørnstad, Kolsås Seniorsenter

  7. juni, sommeravslutning hos Elin Borgen