Søk

Internasjonal Dag på Jessheim

10. januar 2023 fikk vi endelig mulighet til å arrangere Internasjonal Dag. Det var da 3 år siden sist! Og så langt jeg bare hørt godord om arrangementet. Fint foredrag og underholdning, og pga en ekstra høyttaler, hørte visstnok alle godt. Noen syntes det ble i meste laget, da den eminente sangeren, som egentlig ikke trengte noen høyttaler, valgte å bruke den mikrofonen som gikk til den ekstra høyttaleren, som var plassert ganske like ved et bord. Beklager dette, og håper dere fortsatt har normal hørsel! Vi hadde utlodning, og det kom inn ca. 6.000 kroner til Dorcas Hus. Internasjonal Dags eminente komite har bestått av Brita Elisabeth Berge, Anne Maren Gaarder, Sidsel Bakken og DISO i D-31 Grethe Slotnæs.