Søk

Informasjon og historikk – Kongsvinger IWK

Klubben har 40 medlemmer, og er Norges største Inner Wheel klubb.

Klubben er delt opp i komitéer og hver komité har ansvaret for programmet på hvert sitt klubbmøte i løpet av året. Hver komité har en leder, og leder og komitémedlemmene roterer for hvert nye Inner Wheel år. Hva som kommer på programmet til møtene, blir vanligvis ikke annonsert på forhånd. Faste arrangementer er klubbpresidentens egoforedrag på oktobermøtet. Vi har julemesse i november, hvor inntekten går til lokale formål, for eksempel Røde Kors sitt julegavetre og Krisesenteret. Vi har hyggelig julemøte med god mat og underholdning i desember. I februar har vi valg av nytt styre i klubben. I mars er det ofte et teaterbesøk, enten i hjembyen eller i Oslo. I juni har vi en verdig og flott avslutning av Inner Wheel-året med takk til avtroppende styre, og overrekkelse av  presidentkjede til den nye presidenten. De siste årene har sommermøtet vært på flerbrukshuset til Kongsvinger Golfklubb. I Kongsvinger Rotaryklubb har de sitt eget «husband» som har underholdt oss ved flere anledninger.

Historikk

Klubbens første president var Lilli Fischaa. Hun var også den første redaktøren i Inner Wheel bladet. En annen pioner i klubben var Eva Herud som blant annet satt i Council fra 1965–67 og var med å danne Internasjonal Inner Wheel i 1967.Tre av klubbens medlemmer har mottatt Paul Harris Fellow utmerkelse. Scarlett Rømcke-Moe for sitt arbeid med prosjektet Narkohund og Nunne Moss for sitt arbeid med Rotarys ungdomsutveksling gjennom mange år. Anne Maren Gaarder mottok i 2014 Paul Harris prisen for sitt mangeårige arbeid med utvekslingsstudenter.