Søk

God stemning på overleveringsmøte i distrikt 31

Ny distriktspresident Katja Olven Moe fra Røa-Bekkestua IWK og

past distriktspresident Grete Lyckander Falch fra Nordstrand IWK

      D-31-God-stemning-pa-overleveringsmote-i-september-2022