Søk

Distriktsårsmøtet 2022


Den 12. mars ble det arrangert distriktsårsmøte i regi av Haugesund Inner Wheel klubb. 28 deltakere var samlet på Quality Hotel Maritim i Haugesund (tidligere Hotell Scandic Maritim Haugesund), for gjennomgang av distrikt 28 sitt mål for 2021 – 2022:

Videreføre ivaretakelse av medlemmene og stabilisere klubbene i samspill mellom distriktsstyret og klubbene.

Distriktsårsmøtet ble ledet av distrikspresident Karin Hovden Bauge, som sørget for at vi kom gjennom 16 viktige saker. En god tankevekker og flott dikt ble også presentert av Magda Kongshavn Espeland, som delte noen vakre ord hennes mor hadde skrevet. Årsmøteforedraget hadde tittelen «Vi ser fremover», og ble presentert av Anja Kristine Knutsen. Ved møtets slutt overrakk Karin Hovden Bauge presidentkjedet og vervet til påtroppende distriktspresident Ingjerd Anda Brigg som avrunding på en flott samling.

Inner Wheel skuta seiler videre fremover, og nå er det viktig å tenke samhold, rekruttering og oppbygging av klubbene. De tre siste versene i sangen «Skuta Inner Wheel» høres ekstra inspirerende ut i så måte:

«En skute må jo trimmes skal den seile trygt av sted,
og alle må vi ta en tørn om vi vil være med.
Det finnes jobber nok om bord,
vi legger viljen til,

på skuta Inner Wheel.

Og lasterommet fyller vi med vennskap på vår ferd,
ja, uten den har reisen ingen mening eller verd.
For venner kan du synge med,
og gråte hvis du må,
når livet røyner på.

Slik setter våre skuter ut med kurs for samme havn,

og møter andre skuter under seil med samme navn.
Vi legger bi og puster ut,
og takker med et smil
vår skute Inner Wheel.»

Takk for et flott distriktsårsmøte!

PS: Se gjerne hva mer vi gjør på Facebook og Instagram.